EVENT NEWS

Pro Rector

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်

ခေတ်အဆက်ဆက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဒုတိယ ပါမောက္ခချူပ် များ

 

စဉ်

အမည်

ဘွဲ့ မှ

ထိ

ဒေါက်တာစောဝါးလား B.Sc, BVMS(Edin), MRCVS ၁၂-၁-၈၉ ၈-၁-၉၀

ဒေါက်တာမောင်မောင်စ B.Sc,(Vet),

M.Phil(London)

၉-၁-၉၀ ၁၉၉၁

ဒေါက်တာတင်ထွေး B.V.S, Dip.VSM(Edin), MVS(Melb) ၆-၁-၉၉ ၁၅-၇-၀၃

ဒေါက်တာစောပလယ်စော B.V.S, Ph.D(UPM) ၁-၉-၉၆ ၂-၁၁-၉၉

ဒေါက်တာထွန်းစိန် B.V.S, M.Agri (Queensland)) ၂၉-၇-၉၉ ၁-၅-၀၂

ဒေါက်တာမောင်မောင်စံ B.V.S, M.V.Sc (Queensland) ၁၄-၆-၀၂ ၅-၁၂-၀၄

ဒေါက်တာအောင်သန်း B.V.S, Dip.Agri.Sc (Lincoln),M.Sc(Yzn) ၁-၈-၀၃ ၂၇-၆-၀၄

ဒေါက်တာနီနီမော် B.V.S,M.Phil(NZ) ၂၅-၆-၀၄ ၇-၁-၀၇

ဒေါက်တာခင်မမ B.V.S, DVCS(Massey), M.V.Sc ၁၅-၁၀-၀၄ ၂၂-၉-၀၈

၁၀

ဒေါက်တာမြင့်သိန်း B.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(UPM) ၁၇-၂-၀၅ ၂-၂-၀၃

၁၁

ဒေါက်တာတင်တင်မြိုင် B.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(UPM) ၈-၉-၀၆ ၁၂-၄-၁၂

၁၂

ဒေါက်တာတင်ငွေ B.V.S, M. Agr (Hokkaido)

Ph.D(Hokkaido)

၂၂-၁၀-၀၉ ၂၉-၄-၁၀

၁၃

ဒေါက်တာသန်းကျော် B.V.S, Dip. Agri.Sc, M.Agri .St, Ph.D ၂၈-၅-၁၀ ၅-၇-၁၁

၁၄

ဒေါက်တာနွဲ့နွဲ့ထင် B.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(UPM) ၁၅-၃-၁၁ ၂၄-၂-၁၃

၁၅

ဒေါက်တာမာမာဝင်း B.V.S, M.Phil, M.Agr(Ryukyus),

Ph.D(Kagoshima)

၁၂-၄-၁၂ ၂၂-၁၀-၁၃

၁၆

ဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်း B.V.S ၂၈-၂-၁၃ ၂၇-၃-၁၃

၁၇

ဒေါက်တာအုန်းကျော် B.V.S ၈-၅-၁၃ ၁၉-၉-၁၄

၁၈

ဒေါက်တာရဲထွဋ်အောင် B.V.S, M.Phil, M.V.Sc,

Ph.D(Hannover)

၁၇-၁-၁၄ ယနေ့အထိ

၁၉

ဒေါက်တာမြင့်လွင် B.V.S ၉-၄-၁၄ ၉-၁၂-၂၀၁၈

၂၀

ဒေါက်တာစောပိုပို B.V.Sc,M.V.Sc,Ph.D(UPM) ၇-၉-၁၈ ယနေ့အထိ

Copy © 2015 All rights reserved. Powered By World Wide Myanmar